Tiêu điểm

Ôtô con từ Ấn Độ

Giá cập cảng rẻ nhất trong số các nước xuất khẩu vào Việt Nam nhưng giá sau thuế của ôtô Ấn Độ vẫn ở mức cao so vơi thu nhập bình quân.
Ôtô con từ Ấn Độ - nhập 7.000 bán 18.000 USD
 

Không có nhận xét nào