Infographic: Mối quan hệ giữa các hãng xe trên thế giới

 

Những thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) khiến mối quan hệ giữa các tập đoàn xe lớn trở nên khá phức tạp. Một hãng lớn có thể sở hữu một vài hoặc nhiều thương hiệu con mà các thương hiệu con đó cũng nổi tiếng không kém. Cùng xem infographic dưới đây để hình dung về mối quan hệ ràng buộc giữa các hãng xe lớn trên thế giới hiện nay.

Mối quan hệ giữa các hãng xe trên thế giới

Theo Tinh Tế

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét